Blog Single

Adviseur online dienstverlening gemeente Vianen

Opdracht gemeente Vianen

Advisering voor de doorontwikkeling van de online dienstverlening, bekeken vanuit de website, het intranet, het zaaksysteem en het Klant Contact Centrum.

Korte beschrijving

Naar aanleiding van het succesvol project ‘opzetten toptaken website’, heeft de gemeente Vianen mij gevraagd om in de komende jarenĀ ondersteuning te verlenen om de online dienstverlening verder door te ontwikkeling. Mijn werkzaamheden zijn daarbij heel erg divers:

  • monitoren website bezoek
  • monitoren website gebruik aan de hand van statistieken Sooqr zoekfunctie
  • monitoren online aanvragen die via het zaaksysteem binnen komen
  • uitwerken processen en bouwen webformulieren in het zaaksysteem
  • aanspreekpunt voor de gemeente Vianen richting leveranciers
  • doorontwikkeling kennisbank voor het Klant Contact Centrum (vanaf 1 oktober 2014)
  • verder doorontwikkeling werken op afspraak in combinatie met het zaakgericht werken
  • opzetten van een subsite voor het sportcentrum Helsdingen
  • etc

Ik ben de gemeente Vianen zeer erkentelijk voor het vertrouwen en ben ook trots dat mijn resultaat binnen Vianen ook voor mezelf resultaat oplevert. Daar doen we het voor.

november 11, 2014